2270 kilometer med frivillighet

2270 kilometer med frivillighet

Det er frivillighetens år og i den anledning går «Sykkelturen 2022» av stabelen. Planen er ambisiøs – å sykle fra Nordkapp og avslutte den 2270 kilometer lange turen ved Arendalsuka i august.

Sykkelturen blir arrangert i regi av Norges Frivilligsentraler og skal gå over to måneder. Prosjektleder, Jorunn Sagen Olsen, ønsker søkelys på hvordan man kan føle seg til nytte i samfunnet og oppleve gode relasjoner i hverdagen. De ønsker i tillegg å løfte frem frivilligheten på tvers av fylker og kommuner i hele Norge, og invitere til å skape noe sammen.

– Vi vil løfte fram det fine med å føle seg verdsatt. Vi skal skape flere gode og nyttige relasjoner i hverdagen. Fra Nordkapp til Arendalsuka, skal vi sammen skape tilhørighet og engasjement, sier Sagen Olsen.

De har satt seg hårete mål for reisen. Planen er nemlig å dra innom minst 100 kommuner og holde 250 arrangementer i løpet av 73 etapper. De skal innom hvert fylke i én uke, og syklistene får heldigvis velfortjente pauser med transport mellom fylker og enkelte dagsetapper.

En av de viktigste grunnene til at turen skal gå fløyelsmyk er de viktige bidragene som kommuner, fylker, lokale lag og frivillige organisasjoner bidrar med. 

–  Vi er overveldet over den positive responsen og det store engasjement så langt, som har bidratt til et godt grunnlag for prosjektet. Fremdriften sørger frivillige ildsjeler for. De legger ned en innsats for å skape “mer aktivitet - mer glede”, sier Sagen Olsen.

5000 frivillige

Norges Frivilligsentraler, sammen med samarbeidspartnere, skal jobbe for å skape gode møteplasser langs ruta. Det vil bli holdt arrangementer på kryss og tvers, mellom land og strand, som laksefiske i Gaula, gatefest på Eidsvoll og bygdekino i Stjørdal. Totalt er det over 5000 frivillige som med stor iver skaper «Sykkelturen 2022».

Dag-Otto Lauritzen er en av turens ambassadører. For han er det viktig å få kommuner og medborgere til å bidra og gjøre sykkelturen til en flott opplevelse som flest mulig kan delta på.

–  Hver dag i hele Norge jobber frivilligsentraler sammen med ildsjeler, organisasjoner, kommuner og næringsliv. Sammen skaper vi gode, inkluderende lokalsamfunn. Å føle seg nyttig betyr å føle seg god. Jeg gleder meg i hvert fall, forteller Lauritzen.

Vil du lese mer om det flotte engasjementet under "Sykkelturen 2022"? TRYKK HER