Frivillighetens tur til å danse

Frivillighetens tur til å danse

– TV-aksjonen samler tusenvis av frivillige til dugnad i solidaritet med andre. Som tradisjon er den enormt viktig for lokalsamfunnet, sier Birgitte Brekke, leder for «Frivillighetens år».

Etter flere år med nedstenging er det på tide å få frivilligheten frem i lyset igjen og folk ut i gata. Det tar «Frivillighetens år» på alvor. Nå skal de fremme frivillighet i hver eneste krik og krok i landet.

I 2022 feires alle frivilliges innsats med «Frivillighetens år». Målet er å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og få flere med. Prosjektleder, Birgitte Brekke, kan fortelle at TV-aksjonen er et av flere signalarrangementer som «Frivillighetens år» skal jobbe med.

–TV-aksjonen er den største dugnaden vi har i Norge og da må vi være med å løfte frem det gode lagarbeidet, sier Brekke.

Brekke mener TV-aksjonen inspirerer hele organisasjons-Norge. I tillegg er det et lavterskel-tilbud for mennesker som ønsker å være frivillig. 

– Det er en utrolig viktig kanal for at folk kan få muligheten til å bidra i samfunnet, i lokallagene og solidaritetsarbeid. Mange har sitt første møte med frivilligheten som bøssebærer for TV-aksjonen.

Inspirerer: Prosjektleder i Frivillighetens år, Birgitte Brekke, mener TV-aksjonen er til stor inspirasjon for hele frivilligheten i Norge.

Stor verdi i kommune-Norge

Kommunens eierskap til TV-aksjonen er en viktig tilrettelegger for frivillig arbeid, mener Brekke. Hun roser kommunene for å legge til rette for at lokalsamfunnet kan samle inn penger og bidra til de sakene de brenner for.

– Kommunenes ansvar er å styrke frivillig sektor i Norge og gi befolkningen en mulighet til å være frivillig i eget nærmiljø. Kommunen har i tillegg ansvar for å gi mennesker en anledning til å påvirke det de brenner for. Det er rett og slett retten til en demokratisk deltakelse, forteller Brekke.

Rådgiver i «Frivillighetens år», Borgar Bohlin, sier seg enig i Brekke. Han mener det er ekstra viktig at frivilligheten kommer frem etter to år med nedstenging.

– Frivillighet trenger en boost etter de to siste årene, derfor håper vi at «Frivillighetens år» kommer på et passende tidspunkt. Nå kan vi si at vi er i et åpent samfunn igjen, men frivilligheten merker effektene av å være nedstengt, sier Bohlin.

Bohlin forteller stolt at alle Norges fylker, og nesten alle fylkeskommunene, bidrar på sin måte til «Frivillighetens år». Samtidig er det krevende å få alle kommuner til å forstå hvor viktig frivillighet er for lokalsamfunnet.

– En utfordring er å få fram at frivilligheten er lokal.  Lokal frivillig innsats er noe av det som utgjør Det har en betydelig verdi i kommune-Norge. Vi vil at ordførerne skal se verdien av det.

Trenger et dansegulv

Kommunene har en infrastruktur og organisering som frivillige organisasjoner kan ha stor glede av å få tilgang til. Denne kunnskapen mener Brekke det viktig å dele i samarbeidet med TV-aksjonen og resten av frivilligheten i landet.

– De frivillige skal ut og danse. Nå er det deres tur til å vise seg fra sin beste side, men de trenger et dansegulv og da må kommunene bidra. De må legge til rette, så skal organisasjonene og frivillige ta festen videre, avslutter Brekke.