H.K.H. Kronprins Haakon er høy beskytter for TV-aksjonen 2021

H.K.H. Kronprins Haakon er høy beskytter for TV-aksjonen 2021

– Vi er takknemlige for at årets høye beskytter for TV-aksjonen brenner for jenters rettigheter og for bærekraftsmålene, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge. 

TV-aksjonen 2021 går til Plan Internationals arbeid mot barneekteskap. Partapuoli er bekymret for hvordan jenters livssituasjon verden over har blitt forverret under koronapandemien.  

– Det var inspirerende å høre Kronprinsen snakke på årets Likestillingskonferanse om jenters situasjon under koronapandemien og økningen i barneekteskap. Barneekteskap setter jenters helse og liv i fare. Det hindrer likestilling og opprettholder fattigdom. Skal vi holde stø kurs slik at vi oppnår bærekraftsmålene innen 2030 må kampen mot barneekteskap prioriteres, sier Partapuoli.   

Lang tradisjon for Kongehuset  

Kongehuset har hatt tradisjon for å stille som høy beskytter for TV-aksjonen helt siden starten i 1974.  

– Det er flott at Kronprinsen med sitt samfunnsengasjement blir høy beskytter for årets TV-aksjon. TV-aksjonen er vår felles nasjonale dugnad. Med Kronprinsen og andre gode aktører i spissen, skaper vi engasjement og aktiviteter lokalt som gir endringer globalt. Bredden i deltagelse og aktiviteter fra Kongehuset til den lille basaren i gata, viser hvordan vi jobber sammen for en bedre fremtid for millioner av mennesker, sier leder for TV-aksjonen Vibecke Østby. 

Folk i hele Norge har tradisjon for å engasjerer seg for TV-aksjonen i oktober. TV-aksjonen regnes derfor som verdens største dugnad målt i antall deltagere og bidrag per innbygger. 

–  Det er fantastisk at vi år etter år i felleskap med kongehuset, fylkes- og kommunesektoren, skoler, næringsliv og frivilligheten kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted, avslutter Vibecke Østby.  

Søndag 24. oktober kan hele Norges befolkning gå årets viktigste søndagstur.