Med hele Norge i ryggen!

Med hele Norge i ryggen!

TV-aksjonen er en viktig del av vår felles tradisjon, med røtter helt tilbake til 1974. Det er så utrolig inspirerende å oppleve engasjementet og mobiliseringen for TV-aksjonen hvert år!

Selv gjennom to år med pandemi og uforutsigbarhet har vi i fellesskap stilt opp for den viktige saken. Det har vært et privilegium å få oppleve!

Like viktig som saken vi hvert år samler inn penger til, er fellesskapet som oppstår i lokalsamfunn over hele landet når vi samles til innsats. Det vi gjør til daglig – eller det helt ekstraordinære som skjer i forbindelse med aksjonen hvert år – er med på å bygge gode relasjoner og felles opplevelser lokalt og nasjonalt. Det er en av grunnene til at TV-aksjonen står så sterkt.

Når 7000 kommuneansatte og frivillige ildsjeler organiserer TV-aksjonen lokalt, blir det engasjement og kreativitet i hver krik og krok i landet vårt. Skoler og arbeidsplasser, ordførere og statsforvaltere, besteforeldre og foreldre, frivilligsentraler og organisasjoner stiller opp med kreative aktiviteter og innsats. Dette inspirerer tusenvis av mennesker til å delta på dugnaden år etter år.

Leger Uten Grenser har hele Norge i ryggen når vi sammen skal gå årets viktigste søndagstur den 23. oktober. Tusen takk for at dere er med!

 

Vibecke Østby
Leder for TV-aksjonen NRK Leger Uten Grenser