Uansett hvilket parti du stemmer på ved årets valg,

Trygve

«Koronapandemien har forsterket forskjellene og fattigdommen. Internasjonalt har koronapandemien ført til at færre barn får skolegang, og jenter har blitt mer utsatt for barneekteskap. Det gjør årets TV-aksjon «Barn, ikke brud» ekstra viktig. Vi må snu utviklingen og Rødt er med i kampen for likestilling, utdanning til alle jenter og at ingen barn skal frarøves barndommen sin.»

– Bjørnar Moxnes

«Jeg støtter TV-aksjonen og Plans arbeid for sikre jenters rett til å leke og få seg en utdanning. Den innsatsen Plan gjør betyr enormt mye for mange barn. Jenter skal få være barn, ikke nygifte.»
– Audun Lysbakken

«Gjennom årets TV-aksjon kan vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid. Jeg håper så mange som mulig vil støtte og engasjere seg i årets aksjon, «Barn ikke brud», og bli med i kampen mot barneekteskap»
– Guri Melby

«Jeg oppfordrer alle til å engasjere seg i årets TV-aksjon, “Barn ikke brud”. Enten som bøssebærere eller gjennom å engasjere bedriften sin. Å lykkes i kampen mot barneekteskap er helt avgjørende for å få mer likhet og rettferdighet i verden.»
– Jonas Gahr Støre

«Det er forferdelig at barn giftes bort. Norge har en menneskerettslig forpliktelse til å beskytte barn mot slike ekteskap. Jeg er glad for at midlene fra årets TV-aksjon skal gå til å bekjempe barneekteskap. Dette er en kamp vi må stå samlet i og alle krefter må bidra, og dette er en viktig sak for meg.»
– Kjell Ingolf Ropstad

«Vi må fortsette å gjøre det vi kan for at jenter verden over skal få leve i frihet og få de samme mulighetene som brødrene sine. I denne sammenhengen spiller TV-aksjonen en stor rolle ved at vi kan samles om en viktig sak og bidra aktivt, én søndag i året»
– Erna Solberg

«Barn skal aldri bli frarøvet deres barndom, uavhengig av hvor de er født. Vi tilslutter vår støtte til Plan og deres viktige arbeid for utsatte barn og kvinner i disse landene.»

– Sylvi Listhaug

«Jo flere som engasjerer seg jo flere kan vi hjelpe, jeg håper flest mulig bidrar under årets TV-aksjon slik at dette blir et krafttak i kampen mot barneekteskap og utnyttelse av barn og unge.»
– Une Bastholm