Givermuligheter for bedriften

Et økonomisk bidrag trenger ikke kun handle om en faktura og en transaksjon. Selv om TV-aksjonen er en innsamlingssaksjon og ønsker mest mulig penger til de viktige formålene, syns vi det er ekstra spennende med de bedriftene som ønsker å knytte bidraget sitt opp mot noe virksomhetsnært eller en aktivitet. På denne siden kan du utforske noen av givermulighetene i TV-aksjonen