Opprett lokal komité

Opprett lokal komité

Har du fått ansvaret for årets TV-aksjonskomité i din kommune? Her finner du alt du trenger å vite for å engasjere ditt lokalmiljø i verdens største dugnad.

Og skulle du lure på noe er det bare å ta kontakt med lederen for ditt fylke her. 

 • 1. SETT SAMMEN ÅRETS TV-AKSJONSKOMITÉ – MAI/JUNI
 • 2. FÅ TING TIL Å SKJE I LOKALMILJØET – AUGUST/SEPTEMBER
 • 3. GJENNOMFØR TV-AKSJONEN - OKTOBER

Roller i en aksjonskomité

Du trenger ikke å gjøre alt alene! Med flere på laget blir jobben enklere og morsommere! Hent inn kompetanse der det trengs, kan for eksempel ekspertisen hentes på kommunehuset? Hva med skoleansvarlig i kommunen? For at aksjonskomiteen skal fungere best anbefales det at komiteen består av rollene nedenfor. Én person kan ha flere roller, men det kan også være flere personer på samme rolle. 

Vi anbefaler også at en person i komiteen er komfortabel med digitale løsninger, da det også i år vil være mulig å melde seg som digital bøssebærer. 

 • KOMITÉLEDER
 • KOORDINATOR
 • BØSSEBÆRERANSVARLIG
 • OMRÅDE-/RODELEDER
 • MATERIELLMOTTAKKER
 • SKOLEANSVARLIG
 • KARTANSVARLIG
 • NÆRINGSLIVSANSVARLIG