Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

I samarbeid med det digitale læringsuniverset Salaby, utarbeider TV-aksjonen hvert år et gratis undervisningsopplegg for alle barn og unge i den norske grunnskolen. 

Hvert år lages det et digitalt undervisningsopplegg for barn og unge om temaet for årets TV-aksjon. Opplegget er tverrfaglig, og kan gjennomføres på alt fra to timer til en hel dag. Det dekker flere av læreplanens kompetansemål, og gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å ta i bruk. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle på Salabys nettsider og på blimed.no. Du finner undervisningsopplegget her


UTVIKLET AV FAGFOLK

Med undervisningsopplegget får elever i grunnskolen muligheten til å delta i den nasjonale dugnaden. Det er utviklet av TVaksjonen NRK, Leger Uten Grenser, DNDi og redaksjonen i Salaby, der det jobber lærere, pedagoger og ulike fagfolk som sørger for at opplegget er oppdatert og tilpasset klasserommet.

 

SAMMEN REDDER VI LIV!

Årets undervisningsopplegg gir elevene mulighet til å lære om hvordan Leger Uten Grenser behandler sykdommer, og hvordan forskningsorganisasjonen DNDi utvikler medisiner. Gjennom bilder, film og spill kan skoleelever på alle klassetrinn lære mer om hvordan medisiner lages, hvordan sykdommer smitter og hva vi kan gjøre for å bidra til at flere mennesker får livreddende helsehjelp.

 

© Vincenzo Livieri / Leger Uten Grenser